TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Projekty realizowane w Technikum nr 1

1) Erasmus+ – praktyki zawodowe i staże dla dla uczniów ZSZ nr 1

2) EuroCatHos – bezpłatny kurs nauki języków obcych online dla sektora żywienia i hotelarstwa (www.eurocatering.org)

3) „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci - praktyki zawodowe i staże w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech

4) „Edukacja Zawodowa w Praktyce” - to m. in. zwiększenie praktycznych umiejętności u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

5) „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” - projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – innowacja pedagogiczna do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce czyli prowadzenie własnej firmy

6) Projekt Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG)
i kurs e-learningowy
poświęcony finansom i giełdzie

7) „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” - wspomaganie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach technicznych

8) Projekt „Jestem uczniem – będę pracownikiem” – realizowany w ramach warsztatów:
• Analiza finansowa i płacowa z wykorzystaniem programów Insert GT
• Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z obsługą programów Insert GT
• Obsługa recepcji z wykorzystaniem programów komputerowych i językowych
• Sporządzanie deserów i napojów na bazie kawy i czekolady
• Planowanie żywienia z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
• Organizacja przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów,
• Strzyżenie włosów z komputerowym doborem fryzur
• Barman
• Prawo jazdy kat B

9) „Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych” – projekt organizowany przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „KAROL”

Więcej informacji o innych projektach realizowanych w szkole - na stronach:

Nasza szkoła – Moja szansa
Wymiana doświadczeń Vetpro - LdV
Aktywni, kreatywni-młodzież na rzecz polskiej Prezydencji
Szkoła Przedsiębiorczości
Zdaj maturę na 6 - Kapitał Ludzki
Pracownia komputerowa i ICIM - EFS