TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską

„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” - realizacja projektu przewidziana jest na okres: październik 2012 – czerwiec 2014. Celem projektu jest wspomaganie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach technicznych. Projekt obejmuje zajęcia z matematyki, fizyki, doradztwo zawodowe oraz udział młodzieży w zajęciach prowadzonych na Politechnice Świętokrzyskiej z udziałem nauczycieli akademickich.