TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Projekt "Jestem uczniem - będę pracownikiem"


W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 będzie realizowany projekt "Jestem uczniem - będę pracownikiem" w ramach partnerstwa z Akademią Przedsiębiorczości. Jest to kolejny projekt, z którego skorzysta młodzież tej szkoły.

351 uczniów Technikum nr 1 będzie brało udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach prowadzonych w grupach, metodą warsztatową m.in. z: obsługi programów komputerowych Insert GT, obsługi recepcji z wykorzystaniem programów komputerowych, prawa jazdy kat. B, usług barmańskich, fotografii prasowej w budowaniu wizerunku medialnego, organizacji przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów, sporządzania potraw garmażeryjnych z elementami carvingu oraz deserów i napojów na bazie kawy i czekolady, komputerowego dobierania fryzur.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 1, zdobycie praktycznych umiejętności docenianych przez pracodawców na rynku pracy w zawodach, w których kształci szkoła: technik handlowiec, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, technik organizacji reklamy i technik usług fryzjerskich.
Autor: M.A.