TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik hotelarstwa

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych typach zakładów hotelarskich, zakładach gastronomicznych, biurach podróży. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: obsługi różnych imprez turystycznych, kompetentnej i sprawnej obsługi gości hotelowych na różnych stanowiskach pracy z zachowaniem obowiązujących europejskich standardów obsługi, aranżowania wyposażenia obiektów hotelowych i gastronomicznych oraz obsługi urządzeń technicznych części hotelowej, sal konferencyjnych i gastronomicznych. Istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w krajach Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.
Od roku szkolnego 2016/2017 zapraszamy młodzież do nauki w zawodzie technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną "Podróżując odkrywamy świat" - (edukacja turystyczno-regionalna).

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach