TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik handlowiec

Absolwent jest przygotowany do uruchomienia własnej firmy handlowej lub podjęcia pracy na szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych. W programie m.in: umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi i komputerem, obsługa kas fiskalnych, nauka rachunkowości, zasad prawa, języków obcych. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w handlu detalicznym, placówkach marketingowych i bankach.
Od roku szkolnego 2010/2011 z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo narodowe.

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach