Szkoła z Certyfikatem Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa PODSTAWY SŁUŻBY POLICYJNEJ, technik ekonomista, technik ekonomista - klasa CELNIK-AGENT CELNY, technik handlowiec, technik handlowiec - klasa BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJÓW NA WARSZTATY
organizowane przez nauczycieli i uczniów ZSZ nr 1!
Lista proponowanych spotkań - w bloku DLA GIMNAZJALISTÓW.

Siodło ułańskie

Siodło ułańskie