Szkoła z Certyfikatem Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa PODSTAWY SŁUŻBY POLICYJNEJ, technik ekonomista, technik ekonomista - klasa CELNIK-AGENT CELNY, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa WOJSKOWA, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik handlowiec - klasa BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO TECHNIKUM NR 1

Punkt konsultacyjny dla gimnazjalistów jest czynny od 1 czerwca 2015 r.
poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30-15.00

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria

ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Siodło ułańskie

Siodło ułańskie