Szkoła z Certyfikatem Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - PODSTAWY SŁUŻBY POLICYJNEJ, technik ekonomista, technik ekonomista - klasa CELNIK-AGENT CELNY, technik handlowiec, technik handlowiec - klasa BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych - KLASA WOJSKOWA, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji; Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ

ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJÓW NA WARSZTATY
organizowane przez nauczycieli i uczniów ZSZ nr 1!

Lista proponowanych spotkań - w bloku DLA GIMNAZJALISTÓW,
w zakładce "Planowane spotkania w gimnazjach i Technikum nr 1".

Siodło ułańskie

Siodło ułańskie