TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa PODSTAWY SŁUŻBY POLICYJNEJ, technik ekonomista, technik ekonomista - klasa CELNIK-AGENT CELNY, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa WOJSKOWA, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik handlowiec - klasa BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Siodło ułańskie

Siodło ułańskie