TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 4 września o godzinie 09:00.

Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się w następujących salach:
Klasa 1a – 110
Klasa 1b – 108
Klasa 1c – 109
Klasa 2a – 111
Klasa 2b – 11
Klasa 2c- stołówka
Klasa 2d – 104
Klasa 3a – 107
Klasa 3b – 15
Klasa 3c – 1
Klasa 3d – 105
Klasa 4a – 102
Klasa 4b – 113
Klasa 4c – 19
Klasa 4d – 106