TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się dnia 23 czerwca o godzinie 09:00.
Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się w następujących salach:
Klasa 1d - 19
Klasa 2a - 1
Klasa 2b - 102
Klasa 2c- 108
Klasa 2d - 105
Klasa 3a - 109
Klasa 3b - 113
Klasa 3c - 110
Klasa 3d - 106