TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Anglistka na szkoleniu w Chorwacji

finalfinal.jpg

Nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach uczestniczyła w szkoleniu w Zagrzebiu, w Chorwacji. Pani Anna Siewierska dostała się na to szkolenie jako jedyna z Polski. Reprezentowała szkołę, jak i zgłębiała wiedzę z zakresu edukacji osób dorosłych. Szkolenie odbyło się w dniach 30 maj - 2 czerwca i zostało w pełni zorganizowane przez Agencję Chorwacką. Pani Ania w dniu 30 czerwca zapoznała się z chorwackim system edukacji, następnie uczyła się jak pisać projekty dla kadry nauczycielskiej i członków organizacji oraz stowarzyszeń. W ramach akcji K1 Erasmus+ możliwa jest zagraniczna wymiana nauczycieli, jak i osób reprezentujących daną placówkę w celu poszerzenia swoich umiejętności oraz wiedzy merytorycznej. W czasie pobytu w Chorwacji Pani Anna Siewierska wraz z osobami uczestniczącymi z Macedonii i Słowenii stworzyła draft projektu dotyczący zapobiegania absencji na zajęciach. Nauczycielka angielskiego wymieniła cenne uwagi na temat edukacji osób dorosłych z pozostałymi uczestnikami szkolenia, jak i nawiązała liczne kontakty. Pani Ania otrzymała certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz cenną wiedzę, którą ma zamiar wykorzystać w praktyce. Warto podkreślić fakt, że to drugie międzynarodowe szkolenie, na które dostała się nasza anglistka w tym roku. W dniach 28.02- 05.03.2017 Pani Anna odbyła szkolenie w Maladze, w Hiszpanii. Wówczas dotyczyło ono edukacji młodzieży w ramach akcji K2 programu Erasmus+, a Pani Ania otrzymała certyfikat Youthpass.