TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Świętowaliśmy sukces naszych koszykarek

13 czerwca 2017r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach gościł Wojewodę Świętokrzyskiego panią Agatę Wojtyszek, członka Zarządu Powiatu Starachowickiego pana Andrzeja Sendeckiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Pana Ryszarda Gliwińskiego, Panów Łukasza Misztala i Adama Węgrzeckiego – przedstawicieli Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, w związku z udziałem szkolnej drużyny koszykarek w Ogólnopolskiej Licealiadzie Młodzieży.

Dzięki wparciu finansowemu Powiatu, a także Panów Ryszarda Glińskiego, Łukasza Misztala, Adama Węgrzeckiego i nieobecnego na spotkaniu pana Zbigniewa Rondudy- Prezesa Zarządu Odlewni Polskich S.A, mistrzynie województwa w koszykówce, wzięły udział w imprezie sportowej, która odbyła się w dniach 6- 9 czerwca w Żyrardowie.
Obecność w zawodach pozwoliła naszym uczennicom zdobywać nowe doświadczenia, wierzyć w swoje możliwości i być motywacją do dalszej pracy.
Była również wspaniałą okazją do wzajemnego poznania się, budowania właściwych relacji międzyludzkich i propagowania zdrowego stylu życia.
Gościem honorowym spotkania była Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek, która chciała się osobiście spotkać z młodzieżą i pogratulować sukcesu, jakim był udział w Licealiadzie .
Pani Wojewoda złożyła gratulacje zawodniczkom, trenerowi drużyny –panu Tomaszowi Serkowi oraz dyrekcji szkoły. Kierowane słowa do młodzieży, gości i grona pedagogicznego były pełne ciepła i uznania dla pracy Szkoły. Dziękując za zaangażowanie i sportową rywalizację w duchu fair play, wręczyła drużynie sprzęt sportowy.
Upominki dla zawodniczek przygotował również i wręczył razem z Wojewodą Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Dyrektor Szkoły –pani Monika Wójcik oraz trener szkolnej drużyny dziewcząt w koszykówce- pan Tomasz Serek, złożyli podziękowania za wsparcie wszystkim gościom.
Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

koszykarki.jpg