TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Nasza uczennica -Natalia Skiba zwycięzcą Konkursu Literackiego „ Rodzina –Twój bezpieczny świat”

Natalia Skiba.jpg

9 czerwca 2017r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Podsumowanie XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Rodzina Twój bezpieczny świat” , w ramach którego nagrodzono zwycięzców Konkursu Literackiego „Rodzina – Twój bezpieczny świat” w kategorii poezja.
I nagrodę zdobyła Natalia Skiba, uczennica II klasy, kształcąca się w zawodzie technik –geodeta za wiersz „Zimno i ciepło”.
Natalia prezentowała swój utwór podczas spotkania.
Gratulujemy!

--------------------------------------------------------------------------
*Zdjęcie zostało pobrane ze strony Powiatu Starachowickiego