TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych w Technikum nr 1 w Starachowicach w sesji zimowej 2017r.

Kolejny raz na egzaminach zawodowych nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w porównaniu z wynikami w województwie świętokrzyskim.
Gratulujemy uczniom klas trzecich i czwartych Technikum nr 1, którzy w styczniu i lutym 2017r. zdali egzaminy zawodowe. Gratulujemy również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminów zawodowych. Bez ich motywacji i ogromnego zaangażowania w pracę z młodzieżą nie byłoby takich wyników. Aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać min. 50% z części pisemnej w formie testu oraz min. 75% z części praktycznej. Profesjonalne pracownie zawodowe, w jakie wyposażone jest Technikum nr 1 i duży nacisk, jaki kładziemy na praktyczne przygotowanie naszych uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, przełożyły się na znakomity wynik tegorocznych egzaminów zawodowych.
W marcu tego roku uczniowie klas czwartych odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie technika, po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik usług fryzjerskich. W zawodzie technik geodeta odbył się pierwszy egzamin z kwalifikacji K1 w sesji letniej 2016r., gdzie uczniowie w 100% zdali egzamin zawodowy. 100% zdawalność egzaminu zawodowego uzyskali także uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec, technik organizacji reklamy i technik hotelarstwa. W zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych nasi uczniowie osiągnęli zdawalność wyższą niż w województwie świętokrzyskim i w kraju. Uczniowie, którzy nie uzyskali minimum potrzebnego do zdania egzaminu praktycznego czekają na weryfikację ilości uzyskanych na egzaminie punktów.
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach sesja styczeń – luty 2017 r. znajdują się w załączniku.

ZałącznikWielkość
Tabela egzamin kwalifikacje.doc38 KB