TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

DZIEŃ OTWARTY W TECHNIKUM NR 1

20170428_123913_1100x619.jpg

28 kwietnia 2017r. uczniowie klas trzecich gimnazjalnych mieli okazję zwiedzić w czasie Dnia Otwartego Szkoły - Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach.
Przybyłym gimnazjalistom przekazano w punkcie informacyjnym ulotki z ofertą edukacyjną szkoły, a następnie oprowadzali ich po szkole uczniowie Technikum nr 1, pokazując pracownie lekcyjne i specjalistyczne – 3 pracownie komputerowe, wyposażone w programy komputerowe przygotowujące do pracy z zawodach, w których kształci nasza szkoła, np. w program Insert GT do obsługi magazynowej, kadrowej i księgowej dla ekonomistów i handlowców, program Corel Draw dla technika organizacji reklamy. Gimnazjaliści obejrzeli także pracownię gastronomiczną, obsługi konsumenta, hotelarską, fryzjerską oraz pracownię technika handlowca. Zaprezentowano specjalistyczny sprzęt geodezyjny wykorzystywany w kształceniu technika geodety, jak również ciekawe formy pracy stosowane podczas zajęć na kierunku technik architektury krajobrazu i technik organizacji reklamy.
W pracowni fryzjerskiej uczennice pod okiem nauczyciela wykonywały chętnym zwiedzającym zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne. W pracowni gastronomicznej gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt gastronomiczny, na którym nasi uczniowie uczą się w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych oraz degustować ciasteczka przygotowywane na bieżąco przez uczniów pod opieką nauczyciela. W sali nr 1 uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich prezentowali nakrycie stołu i obsługi gości oraz prowadzili konkurs dla gimnazjalistów z nagrodami na temat zdrowego żywienia.
Dzień Otwarty w Technikum nr 1 miał na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki i panującej w niej atmosfery potencjalnym uczniom i ich rodzicom.
Uczniowie uczący się w Technikum nr 1, a także w innych szkołach średnich, czy gimnazjach, będą mogli skorzystać z funkcjonującej w strukturach naszej szkoły bursy i stołówki szkolnej.
W czasie Dnia Otwartego Szkoły odwiedziło nas liczne grono gimnazjalistów ze szkół w Starachowicach oraz z gimnazjów w Mircu, Lipsku, Rzepinie, Iłży, Pawłowie, Szerzawach, Rudkach, Chybicach, Wąchocku, Krynkach.
Mamy nadzieję, że proponowane w ofercie edukacyjnej dotychczasowe kierunki wraz z nowym kierunkiem kształcenia - technik technologii żywności, spełnią oczekiwania przybyłych uczniów, którzy będą chcieli kontynuować naukę w naszej szkole.

AS i RR