TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Stypendia dla uczniów ZSZ nr 1

18142913_831638596990075_758168896_n.jpg

Stypendia dla uczniów ZSZ nr 1 z„Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”
200 uczniów otrzymało stypendia z „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego” podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dziękowała wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu. – Bez pomocy dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów projektu nie byłoby możliwe. Szczególne podziękowanie kieruję do nauczycieli-opiekunów stypendystów. – mówiła Agata Binkowska.
Stypendia przyznano 200 najzdolniejszym uczniom. W gronie tym znalazło się 3 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach- Kinga Kiełbasa i Michał Mirkiewicz z klasy III b o profil technik hotelarstwa opiekunem jest pani Małgorzata Grześkowiak oraz Diana Skrucha z klasy II b o profilu technik hotelarstwa opiekunem jest pani Anna Klamka.
Stypendia wręczono na konferencji edukacyjnej, podczas której zaprezentowano nowatorskie metody uczenia się przez osobowości świata nauki i instytucje służące popularyzacji edukacji i nauki. Poprzez doświadczenia, różnego rodzaju eksperymenty zademonstrowane zostały różne oblicza edukacji, celem zachęcenia uczniów – stypendystów do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie. Zaprezentowano również wykłady dotyczące uzdolnień uczniów i ich wykorzystania, a także panel na temat myślenia matematycznego, czyli jak królową nauk wykorzystać w codziennym życiu. Podczas konferencji wystąpili: prof. dr hab. Teresa Giza, dr Monika Czajkowska, dr Sylwester Łodej, Artur Dutkiewicz, mgr inż. Mariusz Zyngier oraz Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach.
W konferencji uczestniczyli także: Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska, dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentowała pani Małgorzata Zielinska-Perczak.
Każdy ze stypendystów otrzymał 3700 złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane przez stypendystów na realizację Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
Gratulujemy naszym uczniom.