TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

SALON WIOSENNY 2017 – wyróżnienie dla uczennicy kl. IIIa Marleny Stachuczy

ScanImage002.jpg

Starosta Danuta Krępa nagrodziła zwycięzców XIV Powiatowego Przeglądu Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon Wiosenny 2017”, zorganizowanego pod jej patronatem przez Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach. W uroczystym ogłoszeniu wyników uczestniczyli także pozostali członkowie Zarządu Powiatu.
Rekordowo dużo, bo ponad 300 prac wpłynęło na Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon Wiosenny”, zorganizowany po raz czternasty przez Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach. Wśród uczestników znalazła się wychowanka naszej szkoły – Marlena Stachuczy.
Oceną prac zajęło się jury, w którym zasiedli: Anna Tota – historyk sztuki, Katarzyna Murawska – instruktor zajęć plastycznych w WTZ i Zbigniew Adamczyk – artysta rzeźbiarz. Punktowali oni m.in. dobór techniki, samodzielność wykonania prac i ogólny ich wyraz artystyczny. Prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat oraz 16–20 lat.
W najstarszej grupie wiekowej 16-20 lat przyznano trzy nagrody. Na uwagę zasłużyła też praca 18–letniej Marleny Stachuczy, wychowanki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, wyróżniona przez komisję.

Wiele z nadesłanych w tym roku prac było na wysokim poziomie. Pojawiły się nowe, ciekawe techniki oraz interesujące rozwiązania tematyczne, jak podkreślała pomysłodawczyni konkursu i komisarz wystawy Olga Garbacz – Kosior. Ogromnego talentu i wrażliwości gratulowała młodym artystom starosta Danuta Krępa, która jako patron honorowy wręczyła nagrody zwycięzcom. Dziękowała ona także rodzicom oraz nauczycielom za pomoc w rozwijaniu dziecięcych umiejętności i pasji. Wystawę prac pokonkursowych można oglądać na pierwszym i drugim piętrze starostwa powiatowego.