TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Konkurs plastyczny „Zaprojektuj ekslibris biblioteki”

IMG_3704_1000x750.jpg

W bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”
w Starachowicach zorganizowany został Konkurs plastyczny na najciekawszy projekt ekslibrisu. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów książką, rozwijanie zdolności plastycznych, zainteresowanie ekslibrisem jako grafiką artystyczną oraz promocja biblioteki szkolnej poprzez stworzenie jej znaku graficznego. Konkurs przeznaczony był dla uczniów ZSZ nr 1 oraz wychowanków Bursy.
Konkurs ogłoszony został w lutym, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu.
Uczniowie na zajęciach w bibliotece szkolnej zostali zapoznani przez Dorotę Dziurę
z pojęciem ekslibrisu, jego elementami składowymi i przykładami projektów graficznych ekslibrisów. Dopiero wtedy przystąpili do projektowania znaków własności książki.
W pracach realizowali własne, ciekawe pomysły. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Niektórzy uczniowie wykonali po kilka projektów. Wyłonienie zwycięskiej pracy było dla jury w składzie: Aneta Bykowska, Małgorzata Major, Anna Tota
i Małgorzata Lasek niezwykle trudnym zadaniem. Werdykt ogłosiła pani wicedyrektor szkoły Aneta Bykowska i wręczyła uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
I miejsce ex aequo zdobyli: Przemysław Stawczyk - wychowanek Bursy, uczeń klasy 1c
i Kinga Kotwica z klasy 3a, wyróżnienie otrzymała Kamila Dobrucka z klasy1c.
Za udział w konkursie nagrodzeni zostali: Dominika Tokarska z klasy 3a, Jagoda Czarnecka
z klasy 3d, Monika Orzeł z klasy 3d, Justyna Dróżdż z klasy 1c.
Praca Przemka Stawczyka zostanie wykorzystana do wykonania stempla, którym będą sygnowane książki biblioteki szkolnej. Wychowanek wykonał projekt ekslibrisu pod kierunkiem Małgorzaty Lasek. Na holu szkoły organizatorka konkursu Dorota Dziura przygotowała pokonkursową wystawę ekslibrisów. Wszystkim artystom serdecznie gratulujemy!