TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

„DEPRESJA POROZMAWIAJMY O NIEJ”

WP_20170407_10_15_10_Pro_1000x564.jpg

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. Co roku przebiega on pod innym hasłem. Tematem przewodnim ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia WHO w roku 2017 jest depresja a hasłem przewodnim: „DEPRESJA POROZMAWIEJMY O NIEJ”
Już tradycją stało się uczestniczenie w konferencjach profilaktycznych w tym dniu, organizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, w Sali Konferencyjnej „Olimpia” Urzędu Miasta w Starachowicach. Młodzież naszej szkoły z klasy ID pod opieką wychowawcy klasy p. Anny Sadaj-Łaszewicz wysłuchała pouczających prelekcji specjalistów z zakresu depresji- choroby, która jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów wśród młodych ludzi w wieku 15-29 lat. W konferencji uczestniczyli: Marek Pawłowski- Wicestarosta Powiatu, Marek Materek- Prezydent Miasta, Jerzy Miśkiewicz- Wiceprezydent Miasta, doradca Prezydenta Miasta p. Małgorzata Zatorska, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach: Halina Szary i Agnieszka Pastuszka oraz uczniowie starachowickich szkół ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi opiekunami.
Uczestnicy konferencji wysłuchali pouczających wykładów:
Agnieszki Sokół, lekarza psychiatry- o objawach, leczeniu skutkach i zapobieganiu depresji. Słowa Pani Doktor na długo pozostaną w pamięci uczestników konferencji:
„Depresja nie jest oznaką, że ktoś jest słaby tylko, że był silny za długo!”
„Rób to, co Cię uszczęśliwia, bądź z kimś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiej się tyle, ile oddychasz, kochaj tak długo jak żyjesz!”
Anny Rachwał i Anny Sionek, pracownic Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starachowicach, które powiedziały gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.
Łukasza Niewczasa, terapeuty uzależnień- podzielił się własnymi doświadczeniami z pracy pacjentami z depresją
Haliny Szary, kierownika Oddziału Sanitarnego PSSE w Starachowicach- zaproponowała dietę na dobry nastrój a swoją wypowiedź podsumowała, że jeśli „Jesz śmieci- czujesz się jak śmieć”