TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Święto patrona szkoły – rajd na Wykus.

W dniu 31.03.2017r. odbył się szkolny rajd szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" organizowany w ramach obchodów święta patrona szkoły.
O godz. 8:00 uczniowie wraz z nauczycielami udali się nad zalew Lubianka i do miejscowości Rataje, skąd rozpoczęto rajd dwoma trasami w kierunku Wykusu.
O godz. 11:00 wszystkie grupy spotkały się na Polanie Langiewicza. Dyrektor szkoły Monika Wójcik wraz z delegacją złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przed pomnikiem żołnierzy AK ze zgrupowań "Ponurego" i "Nurta".
Uczestnicy odśpiewali hymn "My partyzanci majora Hubala", a następnie odbył się międzyklasowy konkurs pieśni patriotycznych oraz zawody w strzelaniu z łuku, ASG i przeciąganie liny.
Po części uroczystej uczniowie wraz z nauczycielami zasiedli przy ognisku, gdzie mogli skosztować potrawy kuchni polowej.
Wydarzenie to było doskonałą lekcją patriotyzmu dla uczestników obchodów święta patrona szkoły.