TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Święto patrona szkoły – wycieczka szlakiem walk mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Wycieczka śladami Hubala

O 7:35 uczniowie klasy IId oraz przedstawiciele klas IVa i IIIc zebrali się przy stadionie miejskim, aby pod opieką wychowawców udać się na wycieczkę autokarową szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala".
Pod szańcem Hubala w Anielinie młodzież złożyła wiązankę kwiatów przygotowaną przez klasę Id. Zapalono znicze na cmentarzu w miejscowości Ruski Bród przed pomnikiem oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” oraz na miejscu bitwy w Huciusku, w której zginęło 10 żołnierzy z oddziału Hubala.
Następnie uczestnicy wycieczki zaśpiewali pieśni patriotyczne.
Taka forma lekcji o patronie szkoły zostanie na długo w pamięci uczestników wycieczki