TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Młodzież ZSZ nr 1 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Sejmie RP

Wycieczka na Giełdę Papierów Wartościowych

W dniu 24.03.2017 roku uczniowie klasy 1a, 2a, 2b, 2c i 2d uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z podstaw przedsiębiorczości do Warszawy.
W programie było zwiedzenie siedziby Giełdy Papierów Wartościowych oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem Rynku Kapitałowego oraz z zasadami inwestowania w instrumenty finansowe. Uczniowie zobaczyli Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy oraz obejrzeli prezentację multimedialną „Giełda bez tajemnic”.
Poznali zasady działania rynku NewConnect będącego alternatywnym systemem obrotu zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych, jak również rynku obligacji Catalyst, prowadzonym na platformach transakcyjnych GPW.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej młodzież miała możliwość zobaczyć m.in. Salę Posiedzeń Sejmu, tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy polegli w czasie II wojny światowej oraz tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się gablota z laskami marszałkowskimi, które są symbolem władzy marszałków wielkich koronnych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich. Obecnie w polskim parlamencie marszałek Sejmu i marszałek Senatu posługują się nimi, gdy otwierają i zamykają obrady sejmu i senatu. Następnie młodzież udała się do Sali Kolumnowej, w której odbywają się m.in. posiedzenia komisji sejmowych, komisji śledczych, wysłuchania publiczne, seminaria i konferencje, a także posiedzenia największego w danej kadencji klubu parlamentarnego.
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników wycieczki cieszyła się wystawa Sergiya Sarakhanova pod tytułem “Displaced.12 Stories from Ukraine” znajdująca się przed Pałacem Kultury i Nauki. Ekspozycja przedstawiała serie portretów oraz historie 12 bohaterów i ich rodzin, którzy w wyniku konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz nielegalnej aneksji Krymu zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i rozpoczęcia życia w nowym miejscu.
Opiekunami wycieczki byli: Hanna Jasek, Maria Bartos i Anna Sławek.