TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Szkolenie „Including learning outcomes in our projects”

IMG_2077_1100x733.jpg

Nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach Pani Anna Siewierska odbyła szkolenie pt. „including learning outcomes in our projects” w Mollinie (Maladze) w Hiszpanii w dniach 28 luty - 5 marca 2017 roku w ramach projektu Erasmus +, sektor: Młodzież w działaniu. Mimo, że szkolenie zakończyło się 5 marca wszyscy uczestnicy samodzielnie pracowali w czasie 2 tygodni po zakończeniu wydarzenia głównie nad refleksjami i usystematyzowaniem wiedzy zdobytej w Mollinie. Pani Anna Siewierska zakwalifikowała się na to szkolenie jako jedna z dwóch osób w Polsce. W całym szkoleniu wzięło udział 18 uczestników z całej Europy. Byli to głownie koordynatorzy projektów, liderzy młodzieżowi, pracownicy szkół oraz wolontariusze. Językiem wykładowym był język angielski. Jak twierdzi Pani Anna Siewierska szkolenie było bardzo intensywne. Poprowadzone zostało przez Pana Álvaro Naranjito, Pana Carlinhosa Śubha Rātri i Panią Rékę Széplaki. Za sprawy organizacyjne odpowiadała Pani Alba Bailón Cuevas. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Narodową Agencję Hiszpańską. Głównymi metodami wykorzystywanymi w czasie spotkania były metody aktywne. Uczestnicy pozyskiwali wiedzę nawet poprzez medytację, co było niezwykle ciekawym doświadczeniem. Uczestnicy szkolenia uczyli się jak „mierzyć” efekty uczenia się, jak motywować do nauki oraz wykorzystywać efekty nauki do tworzenia i realizacji projektów zagranicznych. Spotkanie było także szansą na nawiązanie współpracy międzynarodowej. Uczestniczki z Polski: Pani Anna Siewierska i Pani Hanna Kaźmierczak są zaznajomione z projektami zagranicznymi. Obie pisały takowe projekty, jak i zamierzają wykorzystać doświadczenia ze szkolenia, by tworzyć nowe projekty w przyszłości. Nauczycielka języka angielskiego ze Starachowic za najcenniejsze uznała informacje dotyczące „feedbacku”, czyli informacji zwrotnej dla osoby uczącej się. Informacje takie są cenne nie tylko w szkolnictwie, ale na każdym etapie procesu uczenia się. Niewątpliwie uczniowie zawsze powinni dostawać informacje od nauczycieli na temat tego, które elementy i treści zostały przez nich przyswojone wystarczająco, a które wymagają dalszej pracy. Jak wskazują aktywne metody nauczania to uczniowie sami powinni ewaluować swoją pracę, czyli dochodzić do budujących wniosków na temat efektów ich pracy. Pani Anna Siewierska jako dowód uczestnictwa w szkoleniu otrzymała certyfikat Youthpass. Jest to dokument honorowany poprzez organizacje zagraniczne i potwierdzający uczestnictwo w edukacji nieformalnej. Cały dokument napisany jest w języku angielskim, co uwydatnia poziom językowy właściciela certyfikatu i jego wykształcenie. Informacje dotyczące szkolenia pojawiły się także w prasie hiszpańskiej. Link poniżej: http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0214.html?_locale=es