TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Prezentacja oferty Technikum nr 1 na Targach Edukacji i Pracy dla Gimnazjalistów

Prezentacja zawodu technik usug fryzjerskich_1100x619.jpg

14 marca br. w ZSZ nr 3 w Starachowicach odbyły się II Targi Edukacji i Pracy dla Gimnazjalistów w naszym powiecie. Celem targów było przybliżenie gimnazjalistom oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Starachowicach, rozmowy z doradcami zawodowymi oraz pokazanie funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw. Współorganizatorami targów byli Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Młodzieżowe Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach. W targach uczestniczyli uczniowie trzecich klas z dziesięciu gimnazjów na terenie Powiatu Starachowickiego.

Podczas imprezy uczniowie szukający najlepszych dla siebie propozycji dalszej edukacji i rozwoju mieli okazję zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Technikum nr 1. Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację dotyczącą kierunków kształcenia w naszej szkole, propozycji innowacji pedagogicznych i atrakcyjnych praktyk zagranicznych. Informacje przekazywano im zarówno w indywidualnych rozmowach z naszymi uczniami i nauczycielami, jak i za pomocą ulotek, przygotowanych prezentacji prac wykonanych przez uczniów wszystkich kierunków, w których kształci nasza szkoła. Stoisko wzbogaciła prezentacja multimedialna kierunków kształcenia i atutów szkoły.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technika geodety prezentowali specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Uczennice kształcące się w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych częstowały wykonanymi własnoręcznie pysznymi ciasteczkami. Uczennice kształcące się w zawodzie technika ekonomisty pięknie prezentujące się w mundurach, zachęcały do kształcenia w klasie z innowacją - klasa wojskowa. Natomiast uczennice kształcące się w zawodzie technika usług fryzjerskich wykonywały chętnym zwiedzającym zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne.
Na targach prezentowana była również Bursa Szkolna, która oferuje zakwaterowanie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Mamy nadzieję, że dzięki takiej formie promocji szkół ponadgimnazjalych młodzież dokona trafnych wyborów a wielu gimnazjalistów weźmie pod uwagę kształcenie w Technikum nr 1.

Wszystkich uczniów klas III gimnazjalnych ze Starachowic i okolic zainteresowanych nauką w naszej szkole
jak i tych jeszcze nie zdecydowanych co do dalszej edukacji
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY TECHNIKUM NR 1
który odbędzie 28 kwietnia 2017r. w godz.12.00 – 15.00.