TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Od mobilności do przedsiębiorczości

logo_ue.png

Zespół Szkół Zawodowych nr1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Od mobilności do przedsiębiorczości”. Projekt realizowany wspólnie przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Accelerated Learning International Polska Sp. z o.o. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach oraz I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie; we współpracy z firmą Sistema Practices s.l. ESMOVIA z Walencji (Hiszpania).
Celem projektu jest podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów obu szkół, z klas o profilu gastronomicznym i fryzjerskim oraz europejska certyfikacja zdobytych umiejętności.

W ramach projektu 47 uczniów odbędzie 4 staże zawodowe w firmach hiszpańskich w roku 2017 i 2018.
Podczas praktyk uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem europejskich przedsiębiorstw z branży gastronomicznej i fryzjerskiej, udoskonalą posiadane i zdobędą nowe kompetencje zawodowe oraz językowe. Po ukończeniu zagranicznych staży zawodowych uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobility- certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze standardami europejskimi. Wraz z uczniami w projekcie weźmie udział 8 opiekunów – nauczycieli, stanowiących wsparcie pedagogiczne i logistyczne.
Okres realizacji projektu: 15.11.2016 – 14.07.2018.

Dofinansowanie projektu z UE: 127 278 Euro.
Monika Wójcik
Agnieszka Sadowska