TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Informacja o projekcie

logo_ue.png

Zespół Szkół Zawodowych nr1 im. mjr H. Dobrzańskiego „ Hubala”
w Starachowicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„ Od mobilności do przedsiębiorczości”.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów
z klas o profilu gastronomicznym i fryzjerskim oraz europejska certyfikacja zdobytych umiejętności.

Dofinansowanie projektu z UE: 127 278 EUR