TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klasy III c

W środę 29 marca 2017 o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie w spawie wyjazdu na staże do Hiszpanii w ramach projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Od mobilności do przedsiębiorczości”.
W spotkaniu weźmie udział Prezes Zarządu Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji - pani Iwona Lis reprezentująca Accelerated Learning International Polska Sp. z o.o.
Spotkanie odbędzie się w Sali nr 1.

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Monika Wójcik – dyrektor ZSZ nr1
Agnieszka Sadowska – Kierownik Szkolenia Praktycznego
Anna Niewczas –wychowawca klasy III c Technikum nr1
--------------------------------------------------------------
Zapraszamy do przejrzenia plakatu informacyjnego oraz informacji o projekcie w dziale "Do pobrania"