TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Dzień Kobiet PZN w ZSZ nr 1

przemek i piewajaca_900x887.jpg

Młodzież Bursy ZSZ nr 1 oraz szkoły wystąpiła w programie artystycznym z okazji „ Dnia Kobiet”, obchodzonym przez Oddział Polskiego Związku Niewidomych w Starachowicach. Montaż słowno – muzyczny pt. „ Miłość jest przekorna.” przygotowali pod kierunkiem wicedyrektor - Anety Matejczuk i wychowawcy – Małgorzaty Lasek : Przemysław Stawczyk, Anna Rdzanek, Weronika Kozieł, Karolina Michalczak, Bartek Stępień, Katarzyna Łuczkiewicz. Występ uświetnił uroczystość „8-Marca”, w trakcie której płci pięknej Związku serdeczne życzenia złożyli m.in. : wicestarosta – Marek Pawłowski, członkini zarządu powiatu – Monika Nowak, prezes Koła PZN – Izabela Wałęga, dyrektor ZSZ nr 1 – Monika Wójcik. (las.)