TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach gastronomicznych, do pracy w zakresie organizacji i kompleksowej obsługi przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, podstaw żywienia człowieka, zagadnień ekonomicznych organizacji i obsługi imprez okolicznościowych (bale, wesela, bankiety) oraz organizacji żywienia zbiorowego (bufety, stołówki, bary), kalkulacji kosztów z wykorzystaniem programów komputerowych, korzystania z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia. Uczniowie oprócz zajęć teoretycznych w szkole odbywają praktyki zawodowe w zakładach żywienia zbiorowego w kraju i za granicą.
Typowymi miejscami pracy technik żywienia i usług gastronomicznych są restauracje, bary, kawiarnie, stołówki. Może być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA
- sporządzanie potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
- ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
- estetyczne podawanie potraw
- umiejętność organizowania przyjęć i imprez w zakładach świadczących usługi gastronomiczne oraz kompleksowej obsługi przyjęć okolicznościowych
- organizowanie produkcji gastronomicznej
- planowanie i realizacja usług gastronomicznych
- przygotowanie oferty usług gastronomicznych, organizowanie jej promocji i reklamy
- aktywne zachowanie się na rynku pracy
- prowadzenie własnej firmy gastronomicznej.

Od roku szkolnego 2013/2014 z innowacją pedagogiczną: klasa wojskowa.

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach