TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik ekonomista

Zakres wiadomości i umiejętności uzyskanych przez absolwentów pozwala na podjęcie własnej działalności gospodarczej i pracę w komórkach finansowych różnych przedsiębiorstw. W programie m.in: obsługa komputera, rachunkowość komputerowa, języki obce, w tym język obcy zawodowy, kultura zawodu. Uczniowie technikum odbywają praktykę zawodową w jednostkach gospodarczych i bankach.
Od roku szkolnego:
-2010/2011 z innowacja pedagogiczną: celnik-agent celny,
-2014/2015 z innowacja pedagogiczną: podstawy służby policyjnej.

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach