TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

Kosmetyka i pielęgnacja urody w zawodzie technik usług fryzjerskich

Uczniowie poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą mogli poszerzyć obszar swojej wiedzy o nowe treści. Obecnie fryzjer to nie tylko architekt i wykonawca fryzury, ale również kreator wizerunku i wizażysta. Potencjalni klienci w salonach szukają nie tylko fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu.
Wdrożenie innowacji kosmetycznej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształconych w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach policealnych, na kwalifikowanych kursach zawodowych lub na uczelniach wyższych oferujących kształcenie w zakresie nauk kosmetycznych.

NOWOŚĆ

Dietetyka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Świadomość racjonalnego żywienia jest najważniejszym czynnikiem zmniejszającym rozwój otyłości, przewlekłych chorób oraz przyczynia się do przedłużenia życia z jednoczesną poprawą jego jakości.

W kraju powstaje coraz większa ilość poradni świadczących usługi dietetyczne, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia I usług gastronomicznych będą w przyszłości pracownikami branży zajmującej się organizowaniem żywienia ludzi zdrowych i chorych. Dzięki realizowanej innowacji, poszerzą obszar swojej wiedzy i podniosą swoje kompetencje zawodowe, a to w przyszłości pozwoli im to sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawców. Zajęcia będą miały charakter warsztatów, spotkań ze specjalistami w danej branży, wycieczek przedmiotowo specjalistycznych do instytucji zajmujących się żywieniem.