TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
• organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
• projektowania oraz wykonywania środków reklamowych

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy
Kwalifikacja 1. - A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja 2. - A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Organizacja działalności gospodarczej
Marketing w reklamie
Organizacja reklamy
Public relations
Język obcy zawodowy
Pracownia techniki reklamy
Pracownia grafiki komputerowej
Pracownia technik poligrafii
Pracownia ekonomiczna
Praktyka zawodowa

Technika organizacji reklamy powinna charakteryzować:
• umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy
• wyobraźnia twórcza
• wrażliwość estetyczna
• kreatywność i abstrakcyjność myślenia
• łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie
• samodzielność
• cierpliwość
• zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia
• umiejętności organizacyjne, marketingowe
• uzdolnienia plastyczne i językowe

Zawody związane z kierunkiem technika organizacji reklamy:
• specjalista do spraw reklamy - agent reklamowy
• projektant grafiki (art designer)
• projektant poligrafii
• specjalista do spraw marketingu i handlu
• specjalista do spraw public relations
• organizator usług sprzedaży internetowej
• telemarketer
• autor tekstów i sloganów (copywriter)

Miejsca pracy techników organizacji reklamy:
• agencje reklamowe na stanowisku agenta reklamowego
• agencje public relations
• działy marketingu firm
• biura ogłoszeń i działy promocji
• studia graficzne
• agencje d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
• własna firma

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach