TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną "Podróżując odkrywamy świat"

*Innowacja pedagogiczna -"Podróżując odkrywamy świat".
Uczniowie technikum o kierunku technik hotelarstwa będą wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im nie tylko obsłużyć klienta w miejscu zakwaterowania, ale również zaproponować atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki i hotelarstwa coraz bardziej popularny, dlatego absolwent hotelarstwa posiadający także umiejętności z zakresu organizacji programu animacyjnego (plastycznego, teatralnego, muzycznego, itp.) w ośrodkach hotelowych i turystycznych, będzie bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

W ramach proponowanej innowacji, uczniowie zapoznają się z walorami przyrodniczymi, artystycznymi i historycznymi regionu, co pozwoli im zaproponować gościom hotelowym wycieczkę fakultatywną dostosowaną do wieku i zainteresowań. Na zajęciach z animacji prowadzonych metodą warsztatową poznają sposoby organizowania czasu wolnego w hotelach i ośrodkach turystycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
• rezerwowania usług hotelarskich
• wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
• przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
• przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
• przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa

Kwalifikacja 1. - T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
Kwalifikacja 2. - T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy hotelarstwa
Działalność recepcji
Organizacja pracy służby pięter
Obsługa konsumenta
Usługi dodatkowe w hotelu
Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
Język obcy zawodowy
Pracownia hotelarstwa
Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie
Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technik hotelarstwa:
• bardzo dobry stan zdrowia
• zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
• pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
• dobra aparycja i wysoka kultura osobista
• łatwość komunikowania się z otoczeniem
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność podejmowania decyzji
• samodzielność, odpowiedzialność, operatywność
• zdolności innowacyjne i adaptacyjne
• opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość
• uczciwość
• dyskrecja
• spostrzegawczość i podzielność uwagi

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są:
• obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne
• współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza
• organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi, a także branżowe organizacje i stowarzyszenia
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach