TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik handlowiec

Technik handlowiec - klasa WOJSKOWA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej
• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec
Kwalifikacja 1. - A. 18 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja 2. - A. 22 Prowadzenie działalności handlowej

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Podstawy ekonomii
Towar jako przedmiot handlu
Organizacja i techniki sprzedaży z obsługą klientów
Marketing w działalności handlowej
Przedsiębiorca w handlu
Język obcy w działalności handlowej
Pracownia technik sprzedaży
Pracownia ekonomiki i rachunkowości
Praktyka zawodowa

Innowacja pedagogiczna bezpieczeństwo narodowe przygotowuje młodzież do samoobrony w sytuacjach zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz umiejętności kierowania małymi zespołami ludzkimi w sytuacji zagrożeń (zdrowia, życia, mienia, środowiska) spowodowanych działalnością człowieka. Program innowacji kształtuje ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, zarządzania i ekonomii oraz stosunków międzynarodowych.

Zawód handlowca należy do zawodów typowo usługowych. Ważne zatem dla przyszłego handlowca są cechy:
• komunikatywność
• kupiecka uczciwość
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność, dokładność
• odpowiedzialność
• lojalność
• systematyczność w działaniu

Dzisiejszy handlowiec
- musi być otwarty na otaczający go świat oraz rozumieć zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą;
- powinien wychodzić naprzeciw przyśpieszającemu światu, zdobywać wiedzę, umieć konkurować z innymi, być innowacyjnym w każdej dziedzinie związanej z handlem.

Zawody związane z tym kierunkiem:

• handlowiec
• merchandiser
• kasjer sklepowy
• menedżer produktu,
• przedstawiciel handlowy
• pracownik działu marketingu
• pracownik agencji reklamowej
• pracownik działu obsługi klienta
• sprzedawca usług finansowych

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach