TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
• planowania i oceny żywienia
• organizowania produkcji gastronomicznej
• planowania i realizacji usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja 1. - T.6 Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja 2. - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe w czteroletnim cyklu kształcenia:

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Działalność gospodarcza w gastronomii
Język obcy w gastronomii
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Zasady żywienia
Organizacja produkcji gastronomicznej
Usługi gastronomiczne
Pracownia gastronomiczna
Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
Pracownia obsługi klientów w gastronomii
Praktyka zawodowa

Do klasy z innowacją wojskową zapraszamy młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać z pracą np. w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej oraz firmach ochroniarskich. Młodzież ma możliwość wyjazdów edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, na strzelnicę. Program kształtuje umiejętności niezbędne na uczelniach wojskowych, mundurowych oraz cywilnych o kierunkach technicznych.

Predyspozycje do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych:
• pożądane w tym zawodzie cechy charakteru to: cierpliwość i dokładność
• bardzo ważne jest wyczucie proporcji, smaku a także poczucie elegancji w sztuce podawania i dekorowania potraw
• atutem są: wyobraźnia i zmysł estetyczny

Zawody związane z kierunkiem technika żywienia i usług gastronomicznych:
• organizator imprez
• manager gastronomii
• kierownik sali
• technolog żywienia
• kierownik produkcji
• kelner
• kucharz
• barman
• bufetowy

Miejsca pracy technika żywienia i usług gastronomicznych:
• restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie, cukiernie, lodziarnie
• przedszkola, stołówki, internaty
• hotele, domy wczasowe, pensjonaty
• może być on również zatrudniony na promach i statkach
• własna firma

Prezentacja kierunków nauczanych w ZSZ nr 1 w Starachowicach