TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Atuty Technikum nr 1

 Jesteśmy jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną, która prowadzi innowacje pedagogiczne - klasy mundurowe
 Od 2000 roku stale realizujemy projekty unijne – praktyki zagraniczne (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia) i inne działania
 Posiadamy profesjonalnie wyposażoną bazę dydaktyczną
 Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich zawodach/kwalifikacjach, w których kształci nasza szkoła
 W budynku szkoły funkcjonuje bursa szkolna i stołówka szkolna
 Wysoka zdawalność przez naszych uczniów egzaminów zawodowych
 Nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach
 Duży odsetek absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich i licencjackich
 Organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe na targi, wystawy, Giełdę Papierów Wartościowych, a także wycieczki turystyczne i warsztaty naukowe
 Młodzież szkolna uczestniczy w pracach Młodzieżowej Rady Powiatu
 W szkole działa zespół muzyczny DEBET i różne koła zainteresowań:
• Szkolne Koło Przedsiębiorczości
• Szkolny Klub Europejski
• Koło Statystyczne
• Koło Marketingowe
• Koło Teatralne
• Koło Gastronomiczne
• Koło Zdrowego Żywienia
• Szkolne Koło PCK
• Koło Ekologiczne
• Szkolne Koło CARITAS
• Koło Języka Rosyjskiego
• Szkolne Koło Sportowe