TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Projekt "Nasza szkoła – Moja szansa"


Nowy projekt realizowany w ZSZ nr 1!

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach zapraszają uczniów Technikum nr 1 do udziału w projekcie realizowanym w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „NASZA SZKOŁA – MOJA SZANSA”.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w tym:
I. WARSZTATY Z ZAKRESU:
 OBSŁUGA PROGRAMÓW INSERT (5 grup x 30 godzin),
 TWORZENIE STRON WWW (2 grupy x 50 godzin),
 GRAFIKA KOMPUTEROWA (1 grupa x 50 godzin),
 PROFESJONALNE FARBOWANIE WŁOSÓW (3 grupy x 72 godziny),
 PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH DEKOROWANYCH (1 grupa x 90 godzin),
 KUCHNIE ŚWIATA (1 grupa x 90 godzin),
 ORGANIZACJA I TECHNIKA OBSŁUGI PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH I CATERINGOWYCH Z ELEMENTAMI CARVINGU (3 grupy x 90 godzin),
 BARMAN (3 grupy x 40 godzin).

II. INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

BLIŻSZE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W BIURZE PROJEKTU:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o., tel. 41 275 00 58
oraz Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, tel. 41 274 52 74.

Plakat dostępny na stronie: http://www.zsz1star.pl/sites/default/files/images/plakat_nasza_szkola.jpg
Ankieta rekrutacyjna - na stronie: http://www.zsz1star.pl/pl/node/458
Regulamin projektu "Nasza szkoła - moja szansa" - na stronie http://www.zsz1star.pl/pl/node/459

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Autor: Z. B.