TECHNIKUM NR 1: technik ekonomista - klasa WOJSKOWA, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec - klasa WOJSKOWA, technik hotelarstwa - innowacja pedagogiczna PODRÓŻUJĄC ODKRYWAMY ŚWIAT, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich - innowacja pedagogiczna KOSMETYKA I PIELĘGNACJA URODY; POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA: technik dentystyczny; POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik BHP, technik usług kosmetycznych, technik administracji. Szkoła prowadzi BURSĘ SZKOLNĄ. Z A P R A S Z A M Y !

Kierunki kształcenia
Spacerkiem po szkole - galeria
ZAPRASZAMY DO BURSY PRZY ZSZ NR 1

Aktywni, kreatywni - młodzież na rzecz polskiej Prezydencji

1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej, staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Organizuje spotkania UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przystąpił do udziału w projekcie Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach „Aktywni, kreatywni – młodzież na rzecz polskiej Prezydencji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a realizowany przy wsparciu partnerów, Pana Jacka Włosowicza, Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Pana Grzegorza Banasia, Senatora RP.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi z zakresu problematyki integracji europejskiej, zobowiązań, wyzwań i szans, jakie niesie ze sobą członkostwo w strukturach Unii Europejskiej w kontekście polskiej Prezydencji.